youtube

Zakelijk

Strategisch gelegen agrarische gronden zijn ‘beleggingsobjecten’ onder de Wet Financieel Toezicht (Wft) voor zover met de verkoop van de grond tevens door de aanbieder het beheer wordt gedaan, dan wel geregeld wordt. Hiervoor is in dergelijke gevallen een AFM vergunning vereist.

Het aanbieden van (rechten op) landbouwgronden in combinatie met het verzorgen van het beheer (verpachten) daarvan door de grondaanbieder aan een ander dan een consument, is niet vergunningplichtig. Voor het aldus aanbieden aan vennootschappen geldt geen vergunningplicht.

Voor de zakelijke koper geldt dat anders dan voor ‘de consument’ verpachte gronden ook  beneden de € 100.000 kunnen worden gekocht.

Bel 020 – 2336308 voor een advies op maat of mail info@M2beleggen.nl voor meer informatie.