youtube

Wet Financieel Toezicht

De Wft (Wet Financieel Toezicht) bepaalt dat aan particulieren geen gronden mogen worden aangeboden welke verpacht zijn omdat deze kwalificeren als een ‘beleggingsobject’, waarvoor een AFM vergunning is vereist.

Uitzonderingen hierop vormen de volgende vrijstellingen:

  • De aanbieder biedt aan minder dan 100 consumenten aan.
  • Het beleggingsobject dat wordt aangeboden maakt deel uit van een serie die kleiner is dan 20 beleggingsobjecten.
  • De investering per beleggingsobject is € 100.000,-* of meer.

Rechtspersonen en personenvennootschappen zijn per definitie niet aan te merken als consument. Voor deze zogenaamde ‘niet consumenten’ geldt dat zij wel grondposities mogen verwerven waarvan het beheer wordt verzorgt door de grondaanbieder.