youtube

Waarom betalen beleggers zo veel voor agrarische grond?

Amsterdam, 29 april 2021

De grondmarkt heeft gedurende 10 jaar (tot 2015) nauwelijks bewogen en dat ondanks het feit dat er een duidelijk tekort aan woningen ontstond. De overheid heeft daar niets mee gedaan en gemeenten en ontwikkelaars verloren honderden miljoenen euro’s. Sinds 2015 is er een duidelijke opleving en tegenwoordig kun je bijna geen krant openslaan of je wordt geconfronteerd met het fenomeen van woning tekort en een te lage bouwproductie.

Grondinvesteringen zijn voor beleggers blijkbaar zeer aantrekkelijk. Ondanks waarschuwende berichten door diverse media betaalt de consument nog altijd gemakkelijk een relatief hoge tot zeer hoge prijs voor agrarische grond. Een prijs die zich moeilijk laat verklaren door alleen een zogenaamd schaarste argument of verwachtingswaarde.

Grondaanbieders komen jaar in jaar uit weg met een disproportionele winstmarge. Het concept van grondverkavelingen is inmiddels achterhaald, maar nog altijd worden er snippers grond van soms slechts 250 m² gekocht door beleggers tegen soms zulke hoge prijzen, dat het maar de vraag is of er geld verdiend kan worden met de grond in het bijzondere geval van verandering in een hoogwaardige bestemming.

mr drs Anthony Pieters