youtube

Visie

Concept

M2 Beleggen biedt de lange termijn belegger en speculant de mogelijkheid om geografisch gespreide – en strategisch gelegen – agrarische grondposities te verwerven. Dit kan al vanaf een beperkte oppervlakte en investering per locatie. U kunt er ook voor kiezen om in meerdere locaties een kavel te kopen. De locaties zijn met zorg geselecteerd en scherp geprijsd.

Achterliggende gedachte bij spreiding is, dat door kleinere posities per locatie in te nemen (vanaf 500 m²), er een belangenspreiding voor de koper ontstaat. Anders gezegd, beter drie geografisch gespreide kavels van 500 m², dan één kavel van 1.500 m².

 

Timing

Door de economische crisis moeten beleggingsstrategieën worden heroverwogen. Steeds meer mensen zijn sceptisch over investeringen in zaken die kunnen worden bijgedrukt of waartegen door de houder een veelvoud kan worden geleend. Investeren in landbouwgrond is daardoor bij veel beleggers in trek geraakt.

Particulieren die grondposities hebben verworven in de afgelopen decennia zijn evenwel getuige geweest van het feit dat de grondmarkt, net als de hele economie, weinig heeft laten zien. Een hoop bouwplannen zijn uitgesteld, geschrapt of zijn sterk gereduceerd.

Dit zou heel goed een stilte voor de storm kunnen blijken te zijn, aangezien er volgens deskundigen een inhaalslag zal dienen te worden gemaakt. Volgens het CBS is er momenteel een groeiend tekort aan woningen in Nederland. Het woningtekort zal de komende jaren verdubbelen van 150.000 nu naar 300.000 woningen in 2020 (bron: ABF Research). Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) zag 2014 als een overgangsjaar en voorspelde vanaf 2015 een sterke groei voor de woningmarkt.De komende tien jaar zullen er dus heel veel woningen moeten worden gebouwd in allerlei segmenten, zeggen deskundigen en daar is veel grond voor nodig.

De ‘tijdelijke commissie Huizenprijzen’ is met haar eindrapport gekomen met een lijst van aanbevelingen. Enkele in het oog springende aanbevelingen zijn;

– Er moet meer en beter gebouwd worden naar de reële lokale behoefte.

– Het moet in elke gemeente mogelijk zijn om particulier opdrachtgeverschap toe te passen.

Zoals gezegd staat ons land aan de vooravond van allerlei ver gaande uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Gronden worden dan ook niet gekocht om hun agrarische kwaliteit, maar onder andere omdat in tijden van economische onzekerheid, maar ook bij groei en mogelijke inflatie, grond altijd een solide belegging is gebleken. Helemaal wanneer deze gronden in of bij een bepaald bestemmingstechnisch spanningsveld liggen. Met de huidige lage rentestand betekent een deposito dat feitelijk verlies wordt geleden. Nu is het tijd om grondposities in te nemen!

Hoe anders ook dan interessant kan een belegging zijn waarvan bekend is dat de vraag er naar stijgt, het aanbod daalt én dat het aanbod bovendien eindig is. Zoiets heet normaal gesproken; Beleggen met voorkennis.

Een brede laag van wetenschappers is er daarnaast ook nog eens van overtuigd dat we in Nederland te maken zullen krijgen met waterrisico’s door een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. M2 Beleggen biedt om die reden overwegend gronden aan gelegen boven zeeniveau. Veel ontwikkelaars houden overigens grondposities aan in laaggelegen gebieden waarvan, met de huidige klimatologische kennis van zaken, wordt gezegd dat het niet verantwoord is om daar te bouwen!

Wilt u meer weten? Vraag een brochure aan »