youtube

Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een overeenkomst waarin de ene partij (a) zich jegens de andere partij (b) verplicht met een toekomstige nieuwe eigenaar ( c ) van een zaak eenzelfde plicht op te nemen als die waartoe a zich jegens b heeft verplicht. Ook c wordt weer verplicht dit beding bij een latere overdracht op te nemen enzovoort. Een notaris ziet er op toe dat een dergelijke afspraak ook wordt verwerkt in de leveringsakte.