youtube

Voor wie is investeren in grond geschikt?

Vooropgesteld moet worden dat voorafgaand aan iedere investering een deugdelijke afweging van de mogelijkheden en risico’s dient plaats te vinden. Een besluit om te investeren moet weloverwogen worden genomen. Dit geldt dus ook voor het investeren in strategisch gelegen grond. Investeerders in grond dienen over het algemeen over een lange financiële adem te beschikken. Dit betekent dat investeren in grond uitsluitend geschikt is voor investeerders die voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de gelden die zij investeren in grondposities. Het investeren in grond zou wat ons betreft niet moeten worden overwogen door mensen die onvoldoende financiële armslag hebben om een gedeelte van hun beschikbare vermogen voor onbepaalde tijd vast te zetten. Een grondbelegging is geen alternatief voor een spaarrekening.

Meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.