youtube

Variant op de varkenscyclus

Op school hebben we bij economie geleerd over de varkenscyclus (overschotten en tekorten van een bepaald product wisselen elkaar af doordat aanbieders reageren op hoogte van prijzen. Tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, is de prijs alweer omgeslagen). In de grondmarkt zijn we momenteel getuige van een variatie van dit fenomeen; Gemeenten hebben met geld van de belastingbetaler  gespeculeerd door het aankopen van grondposities en verkopen nu noodgedwongen terug aan boeren op een moment dat we aan de vooravond staan van een enorme  (en ook noodgedwongen) inhaalslag op het gebied van ruimtelijke ordening. (Prognose woningtekort 2020: 300.000 – bron: ABF Research)