youtube

Privacy statement

Privacy verklaring
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Wanneer u zich bij ons inschrijft, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

– uw naam, eventueel adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van een eventuele intrekking van de aanvraag
– overige informatie die u aan ons verstrekt
 

Waar gebruikt M2Beleggen deze gegevens voor?

Ons kantoor gebruikt uw gegevens om het informatie verzoek die u bij ons heeft gedaan uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons kantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
– om informatie toe te sturen omtrent grondnieuws of andere (grond) objecten
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– om contact met u te onderhouden.
– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 

Vragen?
M2Beleggen neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.