youtube

Nieuws

Krappe ruimtelijkeordeningsbeleid reden voor prijsstijgingen

3 mei 2013

Met het verschijnen van het rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen is duidelijk geworden dat het krappe ruimtelijke ordeningsbeleid van de overheid in het verleden, de reden is geweest voor de enorme prijsstijgingen op de woningmarkt in de afgelopen 20 jaar. Hoewel het woningtekort binnen enkele jaren zal oplopen naar 300.000 wordt daar nog altijd lees meer

Grond- en pachtprijs stijgt door beperkt aanbod

23 januari 2013

Zowel de prijs voor agrarische grond als de pachtprijzen stijgen. Dit signaleren de makelaars van de NVM. Volgens voorzitter Arjan van der Waaij verkopen veel stoppende agrarische ondernemers hun grond niet, vanwege het povere rendement met de huidige lage rente. ‘Pacht levert een hoger rendement op.’ Bovendien komt er weinig grond vrij vanuit de melkveehouderij, lees meer

Warme grond wacht op opleving in de bouw

15 december 2012

Strategisch gelegen weilanden raken in trek bij particuliere beleggers Begin jaren ’90 keerde Anthony Pieters terug uit Londen, waar hij als valutahandelaar had gewerkt. Terug in Nederland wilde hij een tastbare belegging kopen voor zijn dochtertje. Zijn oog viel op een stuk weiland bij Leek. Hij kocht  zeven hectare, waarvan hij zelf een hectare hield lees meer

Waarom hoog gelegen gronden? (2)

28 november 2012

De zeespiegelstijging gaat 60% harder dan dat de VN eerder voorspelde. Dat blijkt uit onderzoek dat het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research Letter vandaag heeft gepubliceerd. http://www.bnr.nl/programma/bnrduurzaam/363168-1211/vn-vaart-blind-op-achterhaalde-zeespiegelcijfers

waarom hoog gelegen gronden? (1)

23 november 2012

Algemene Rekenkamer: De gemiddelde temperatuur op aarde neemt toe. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, het smelten van gletsjers, hogere (maar soms ook juist lagere) waterstanden in de rivieren en extremer weer. De veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor mensen, planten en dieren. Wij hebben onderzoek gedaan naar het Nederlandse ‘klimaatadaptatiebeleid’, oftewel naar lees meer

Variant op de varkenscyclus

21 november 2012

Op school hebben we bij economie geleerd over de varkenscyclus (overschotten en tekorten van een bepaald product wisselen elkaar af doordat aanbieders reageren op hoogte van prijzen. Tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, is de prijs alweer omgeslagen). In de grondmarkt zijn we momenteel getuige van een variatie van dit fenomeen; lees meer

Boeren met Ferrari’s

25 oktober 2012

Jeremy Grantham de oprichter van de Amerikaanse vermogensbeheerder GMO raadt in een interview met de Zwitserse krant Sonntag aan het vizier te richten op de langere termijn en voor je eigen pensioen of voor je kinderen agrarische grond te kopen. Hij voorspelt dat gewassen en landbouwgrond in de toekomst zeer aantrekkelijke beleggingen zullen zijn. De lees meer

Grond; een van de beste beschermingen tegen inflatie

29 september 2012

Een ruim monetair beleid kan makkelijk inflatie in de hand werken. Niet verwonderlijk is het als de overheid een oog dicht knijpt bij inflatie aanwakkerende maatregelen. De overheidsschuld wordt dan in reële termen minder waard. Zolang de economie niet of nauwelijks beweegt is inflatie ook de enige praktische manier om een overheidsschuld weg te werken. lees meer

Woningtekort verdubbelt

30 augustus 2012

Het woningtekort zal de komende jaren verdubbelen van 150.000 naar 300.000 woningen in 2020. Dat heeft ABF Research berekend aan de hand van de trends in de bouwproductie en de demografische ontwikkelingen. Bron: www.abfresearch.nl

Baanverlenging Groningen Airport Eelde biedt kansen

27 juli 2012

Groningen Airport Eelde is ervan overtuigd een bijdrage te zullen gaan leveren aan de economische ontwikkeling van Noord Nederland. Na de positieve uitspraak in februari 2012 zal de baan nog voor het zomerseizoen 2013 worden verlengd. Na de baanverlenging nemen de groeikansen voor de luchthaven toe. Niet alleen wat betreft het vliegverkeer, maar ook de lees meer