youtube

Nieuws

In Gelderland 64.000 woningen nodig tot 2025

23 april 2014

De provincie Gelderland schrijft dat er voor de woningbouw tot 2025 circa 64.000 woningen bij zouden moeten komen. Door immigratie blijft de bevolking van Gelderland nog tot ongeveer 2035 groeien. Daarna zal de bevolking naar verwachting jaarlijks afnemen.

Een op de drie dijken onveilig

4 maart 2014

M2Beleggen wijst er met regelmaat op dat wie een grondbelegging overweegt, er goed aan zou doen om alleen grond te kopen gelegen buiten potentiele overstroom gebieden. Ruim 65% van het Nederlandse landoppervlak kan overstromen.  Overstromingen kunnen plaatsvinden vanuit zee, rivieren, beken, meren, boezemwateren en kanalen. Maar ook overvloedige neerslag kan plaatselijk tot overstroming leiden.  Op lees meer

2014 bodem woningbouwproductie?

30 januari 2014

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt een flinke groei voor de woningbouwproductie voor 2015 tot en met 2019 met een gemiddelde van 4 procent per jaar. Bron: EIB

SERVICE magazine vraagt A.D. Pieters zijn expertise te delen

28 december 2013

In de december versie van de SERVICE magazine staat het fenomeen ‘grondposities’ centraal. Voornamelijk de gemeenten en woningcorporaties zijn meerdere malen in de media ter sprake gekomen betreffende het formaat en de waarde van de grondportefeuille. Terwijl de koppen ondertussen alweer lovend spreken over een opmars in de vastgoedwereld, blijft het afwaarderen van de gronden lees meer

Woningnieuwbouw daalt in 2014 naar 35.000

12 december 2013

In 2013 komen er naar verwachting circa 40.000 nieuwbouwwoningen gereed. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2012. De nieuwbouwproductie zakt in 2014 nog verder terug tot circa 35.000 woningen. Het jaar er na noteren de gereedmeldingen een lichte stijging. De vergunningverlening daalt tot een historisch dieptepunt. Herstel van de nieuwbouw moet daarom lees meer

Aanzienlijk tekort aan woningen voorspeld

29 oktober 2013

De nieuwe Primosprognose van onderzoeksbureau ABF Research, heeft enkele opvallende uitkomsten opgeleverd; Tussen 2012 en 2020 neemt het aantal huishoudens toe met 60.000 per jaar: totaal bijna 500.000. Na 2020 vertraagt deze groei maar nog altijd komen er tussen 2020 en 2030 400.000 huishoudens bij. Deze groei bestaat voor 80% uit alleenstaanden; het aantal gezinnen lees meer

Laag gelegen gronden hebben twijfelachtige toekomst

15 juli 2013

Iedere graad verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde zal naar alle waarschijnlijkheid op lange termijn leiden tot een stijging van de zeespiegel van 2 meter. De Groenlandse ijskap en Antartica zullen in de komende millennia een dominante rol spelen bij het stijgen van de zeespiegel. Het is derhalve zeer relevant hoe om te gaan lees meer

Dieptepunt woningnieuwbouw in 2014?

1 juli 2013

Bouwkennis, leverancier van strategische markt – en marketinginformatie, heeft voorspelt dat  in 2014 het dieptepunt zal zijn met de bouw van nieuwe woningen (38.000). Raming dit jaar 40.000. Vanaf 2015 zal er weer sprake zijn van een stijging, aldus Bouwkennis.

Laag gelegen woning iets goedkoper

12 juni 2013

Langzamerhand zal er een verschil ontstaan in de prijs van hoog – en laag gelegen bouwgrond en woningen. In het Algemeen Dagblad van 11 juni j.l. werd melding gemaakt van het feit dat laaggelegen woningen iets goedkoper zijn en dat een overstromingsrisico de prijs drukt van woningen. Wij verwachten dat dit prijsverschil in de komende 10 lees meer

‘Wat kosten de regels?’

6 mei 2013

Projectontwikkelaar Adriaan van Erk Groep uit Zuid-Holland heeft uitgerekend hoeveel de kosten van een woning van gemiddeld 250.000 euro de afgelopen jaren zijn gestegen als gevolg van regelgeving. Invoering bouwbesluit 2003 (plafondhoogte/deurhoogte/rookmelders etc € 7.200 Idem per 1 juli 2012 (berging weer verplicht/ber. materiaalgebonden milieu etc) € 1.400 Verplichte aanvullende scholing en inzet adviseurs vanwege lees meer