youtube

Investeren in agrarische grond

Investeren in agrarische grond heeft bewezen een veilige investering te zijn, mits men scherp wist in te kopen. Belangrijke criteria daarbij zijn; scherpe inkoop en het kiezen voor substantiële percelen i.p.v. kleine kavels (snippers). De afgelopen 10 jaar is agrarische grond in waarde gestegen. Van de agrarische gronden welke in de afgelopen 10 jaar door aanbieders werden verkocht hebben overigens maar enkele een bestemmingswijziging ondergaan. Dat geeft wel aan dat grondinvesteringen alleen zinvol zijn met een lange beleggingshorizon. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker en minder risicovol de investering zal blijken te zijn.

Volgens voorzitter Arjan van der Waaij, van de NVM, behouden boeren de agrarische grond liever vanwege de huidige extreem lage rente. ‘Pacht levert een hoger rendement op.’ Bovendien komt er weinig agrarische grond vrij vanuit de melkveehouderij, omdat deze wordt aangewend voor de mestafzet of het telen van ruwvoer. Hierdoor is het aanbod aan agrarische grond beperkt, waardoor de grondprijs stijgt.

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik. Meer dan de helft wordt gebruikt voor land- en tuinbouw. Dat aandeel neemt echter gestaag af door de toenemende bebouwing. Tussen 2006 en 2008 is het bebouwd terrein met bijna 7 duizend hectare gegroeid. Dat is gelijk aan een stad als Maastricht. (Bron: CBS)

Bodem gebruik in Nederland 2008
Investeren in agrarische grond

Bebouwing gaat ten koste van agrarische grond

De bebouwing in Nederland groeide tussen 2006 en 2008 van 8,1% naar 8,3% van de oppervlakte. Dat betreft zowel nieuw woongebied (2300 hectare) als nieuw bedrijfsterrein (3000 hectare). Het bebouwd terrein neemt al jaren gestaag toe en dat gaat vrijwel allemaal ten koste van de agrarische grond. Maar natuurlijk komt niet elk stuk grond in aanmerking voor bebouwing.

Bij M2Beleggen kunt u investeren in strategische grond of anders gezegd ‘agrarische grond met perspectief’. Wilt u hier meer over weten?

Neem gerust contact met ons op of vraag een brochure aan »

Waarom investeren in agrarische grond?

  • Agrarische grond is betaalbaar
  • Geen negatieve rente, maar een tastbare asset
  • Aanbod van grond is beperkt (er komt geen grond meer bij)
  • De Nederlandse bevolking groeit
  • Groeiend tekort aan woningen

Meer weten waarom investeren in agrarische grond een interessante belegging kan zijn? »