youtube

Hoe komt een verkoopprijs tot stand?

Voor de agrarische gronden welke zijn aangekocht, wordt over het algemeen een zogenaamde ‘agrarische plus prijs’ betaald gezien de overwegend strategische ligging. Deze prijs wordt verhoogd met kosten voor recherche (gemiddeld 1 op de 10 bekeken percelen resulteert daadwerkelijk in een aankoop), verkaveling, bodemonderzoek, planologisch onderzoek, presentatiemiddelen, externe adviezen, verkoop en winst. Wij raden belangstellenden aan om aanbiedingen naast elkaar te leggen omdat er flinke prijsverschillen tussen aanbieders van gronden bestaan. Bij het Kadaster kan worden opgevraagd wat een aanbieder voor zijn grond heeft betaald.