youtube

Grond in uw beleggingsportefeuille

Ik heb € 20.000 vrij. Is dit voor mij interessant?

Met meerdere grondaankopen worden investeringsrisico’s verspreid over locaties en tijd. Dat laatste omdat niet te zeggen is of – en wanneer – een agrarische locatie in aanmerking komt voor een hoogwaardige bestemming. Naar onze stellige overtuiging is er voor een ieder die de financiële ruimte heeft om een deel van zijn vermogen voor onbepaalde tijd in te zetten voor een investering in strategisch gelegen – en geografisch gespreide grondposities, momenteel sprake van een bijzonder gunstige timing. De komende decennia zou de grondmarkt er wel eens heel anders uit kunnen gaan zien. Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) zag 2014 als een overgangsjaar en voorspelde vanaf 2015 een sterke groei voor de woningmarkt.

Grond is bij inflatie waardevast gebleken en als grond wijzigt van bestemming is er in de regel sprake van een zeer aanzienlijke waardetoename. Om die reden adviseren wij ook; beter drie geografisch gespreide kavels van 500 m², dan één kavel van 1.500 m². Alle factoren wijzen er bovendien op dat grond een schaars product zal worden in ons land. De interessante vraag / aanbod situatie legt een bodem onder de grondprijzen en rechtvaardigt een optimistisch gevoel over de prijsontwikkeling op termijn.

Hoe anders ook dan interessant kan een belegging eigenlijk zijn waarvan bekend is dat de vraag er naar stijgt, het aanbod daalt én dat het aanbod bovendien eindig is?

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.