youtube

Grond in uw beleggingsportefeuille

Ik heb € 250.000 vrij. Is dit voor mij interessant?

Met meerdere grondaankopen worden investeringsrisico’s verspreid over locaties en tijd. Dat laatste omdat niet te zeggen is of – en wanneer – een agrarische locatie in aanmerking komt voor een hoogwaardige bestemming. Naar onze stellige overtuiging is er voor een ieder die de financiële ruimte heeft om een deel van zijn vermogen voor onbepaalde tijd in te zetten voor een investering in strategisch gelegen – en geografisch gespreide grondposities, momenteel sprake van een bijzonder gunstige timing. De verwachtingen voor de grondmarkt zijn voor de komende 10 jaar hooggespannen.

Grond is bij inflatie waardevast gebleken en als grond wijzigt van bestemming is er in de regel sprake van een (zeer) aanzienlijke waardetoename. De interessante vraag / aanbod situatie legt een bodem onder de grondprijzen en rechtvaardigt een optimistisch gevoel over de prijsontwikkeling op termijn.

Hoe anders ook dan interessant kan een belegging eigenlijk zijn waarvan bekend is dat de vraag er naar stijgt, het aanbod daalt én dat het aanbod bovendien eindig is? Van groot belang is dan uiteraard wel om scherp in te kopen. U bent daarvoor bij ons aan het goede adres.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.