youtube

Grond als pensioenaanvulling?

Beleggingen dienen op het doel van de belegger afgestemd te worden. Hoewel een grondbelegging niet als een alternatief geldt voor een spaarrekening, zien de meeste kopers van grondposities deze belegging als een interessante en tastbare lange termijn investering. Aanbiedingen vanaf € 250.000.

Een goed voorbeeld zijn succesvolle voetballers. Zij verdienen op jonge leeftijd grote bedragen en hebben bij uitstek een lange beleggingshorizon.

De onderliggende factoren die de prijs van ieder goed bepalen, vraag en aanbod, rechtvaardigen (pleiten voor) een lange termijn investering in geografische gespreide- en strategisch gelegen- kavels agrarische grond.

Op de lange termijn heeft grond zich een waardevaste belegging getoond. Met grond wordt hier bedoeld strategisch gelegen agrarische grondposities welke tegen een ‘agrarische plus prijs’ kunnen worden verworven. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker de investering kan blijken te zijn. Zie ook prijsbepaling en risico’s.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.