youtube

Geld vastzetten in grond

Investeren in grond wordt als een veilige manier gezien om geld te beleggen. Wanneer er wordt geïnvesteerd in grond zal inflatie geen negatief effect hebben, zo leert de geschiedenis. Daarnaast is investeren in grond een tastbare investering. De grond waarin geïnvesteerd wordt, wordt volledig eigendom van de koper. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster en bij de gemeente. Het is van belang om aanbiedingen naast elkaar te leggen om niet te veel te betalen. Via het kadaster is vast te stellen wat een grondaanbieder zelf heeft betaald voor de grond.

De grondmarkt

Het investeren in agrarische grond en het verpachten hiervan gebeurt al eeuwen. Voorheen concentreerden alleen grootgrondbezitters, gemeenten en projectontwikkelaars zich op de grondmarkt. Sinds circa 10 jaar is de grondmarkt ook het speelveld geworden van particulieren. Anthony Pieters was de eerste aanbieder van verkavelde agrarische grond aan particulieren in Nederland. Het opsplitsen van grote percelen in kleinere kavels heeft investeren in grond toegankelijker gemaakt voor een breder publiek.

De grondmarkt is een transparante markt en verloopt via de notaris. Daarnaast worden alle grondtransacties bijgehouden door het Kadaster. Zo kan desgewenst eenvoudig ingezien worden voor welke prijs de grond door de aanbieder is ingekocht.

Voor – en nadelen van grondbeleggen

Het beleggen in grond brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Mr drs Anthony Pieters, eigenaar van M2Beleggen, heeft een aantal voordelen op een rij gezet:

  • Agrarische grond is historisch gezien niet onderhevig aan inflatie
  • Bij een bestemmingswijziging is kans op een aanzienlijk financieel voordeel
  • Gronden zijn vrij verhandelbaar
  • Huidige marktcondities pleiten voor grondinvesteringen
  • In tijden van financiële onzekerheid vormt grond een tastbare belegging

Naast de voordelen brengt het investeren in grond ook enige nadelen met zich mee. Zo kunnen de verkoopopbrengsten natuurlijk altijd lager uitvallen dan verwacht. Een bestemmingsplan kan zich veel later – of zelfs niet voordoen. Dit zijn nadelen die van tevoren niet goed te overzien zijn, laat Pieters weten.

Het vastzetten van geld in grond betreft een lange termijn belegging. Mensen die op korte termijn hun investering liquide willen maken hebben geen baat bij grondinvesteringen. Geen van de agrarische gronden welke in de afgelopen 10 jaar werden verkocht hebben  een bestemmingswijziging ondergaan. Dat onderstreept wel dat grondinvesteringen alleen zinvol zijn met een lange beleggingshorizon. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker de investering kan blijken te zijn.

mr drs Anthony Pieters aan het woord

Anthony Pieters is een specialist op het gebied van investeren in grondposities. M2Beleggen is ontstaan uit een vijver van kennis en ervaring met betrekking tot de grondmarkt. De tastbaarheid van grond als investering heeft Anthony Pieters altijd aangesproken. Grond biedt een veilige mogelijkheid om geld te beleggen. “De meest aantrekkelijke grondinvesteringen, zijn gronden waar Gemeenten eerder bouwplannen ontwikkelden, maar welke door de crisis geannuleerd of op ijs werden gezet en waarbij de Gemeente noodgedwongen verlies moet nemen op deze posities. Veel mensen beseffen dat een investering in strategisch gelegen agrarische grond in ieder geval een investering is waarvan vaststaat dat de vraag naar grond stijgt, het aanbod daalt en het aanbod bovendien eindig is’’, aldus Anthony Pieters.