youtube

De zekerheid van grond eigendom

Wat koop je voor bijvoorbeeld € 250.000 en wat is dat over 10 jaar nog waard?

Grond is een eerlijk en tastbaar product. Iets wat kan bijdragen aan uw doelstellingen om veilig te beleggen of te investeren in de toekomst van uw (klein)kind. Grond is niet gevoelig voor koersschommelingen en kan niet failliet gaan. Grondinvesteringen, mits scherp ingekocht, gaan niet ten koste van uw nachtrust.

Grond is bij inflatie waardevast gebleken en als grond wijzigt van bestemming is er in de regel sprake van een (zeer) aanzienlijke waardetoename.  Alle factoren wijzen er bovendien op dat grond een schaars product zal worden in ons land. In de afgelopen 10 jaar heeft de grondmarkt nauwelijks ‘bewogen’. Voor de komende 10 jaar zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar het geeft wel aan dat een grondinvestering alleen zinvol is met een lange beleggingshorizon. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker de investering kan blijken te zijn. De interessante vraag / aanbod situatie legt een bodem onder de grondprijzen en rechtvaardigt een optimistisch gevoel over de prijsontwikkeling op termijn. Zie ook investeerderprofiel en risico’s.

Meer weten? Lees het in onze brochure. Klik hier »