youtube

De risico’s

Evident nadeel van grond is dat een grondbelegging geen cashflow (tussentijdse inkomsten) genereert en dat het minder liquide is dan bijvoorbeeld aandelen of O.G. Anders gezegd; u moet er, in het geval van een gewenste verkoop, over het algemeen meer tijd voor uit trekken om een koper te vinden.

De verkoopopbrengst kan lager uitvallen dan verwacht.

De kansen op een eventuele bestemmingsplan wijziging zijn moeilijk in te schatten. M2Beleggen verwijst in dat opzicht altijd naar de mening van een geraadpleegde planoloog. Een eventuele verwachte bestemmingsplan wijziging kan zich niet – of veel later dan verwacht voordoen. Wees zeer argwanend bij grondaanbieders die een specifieke termijn noemen waarbinnen de door hen aangeboden grond van bestemming zal wijzigen.

Wanneer u een grondaankoop overweegt besef dan wel dat het gaat om een lange termijn investering. Niet doen dus als u weet dat u uw investering binnen afzienbare tijd liquide moet maken. Verder kan het natuurlijk nooit kwaad om prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen. Zo kunt u voorkomen dat u te veel betaald voor uw grondpositie. Van de agrarische gronden welke in de afgelopen 10 jaar door verkavelaars werden verkocht hebben er slechts enkele een bestemmingswijziging ondergaan. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker de investering kan blijken te zijn. Via het kadaster is in te zien wat een grondaanbieder zelf heeft betaald voor de grond.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.