youtube

De grondmarkt

De grondmarkt was voorheen uitsluitend het speelveld van projectontwikkelaars en gemeenten. In 1977 sneuvelde zelfs een kabinet over het grondbeleid toen men de projectontwikkelaars buitenspel wilde zetten. Sinds een jaar of tien heeft de particuliere belegger de grondmarkt ontdekt. De grondmarkt is wellicht de meest transparante markt omdat iedere transactie via de notaris loopt en wordt bijgehouden door het Kadaster. Waar anders kan men eenvoudig inzien wat de verkoper zelf heeft betaald voor hetgeen hij aanbiedt?

Grond is schaars en het kan niet worden bijgedrukt zoals geld, aandelen en obligaties. Desondanks staan de kranten vol met berichten over gemeentes die enorme verliezen moeten nemen op door hen gekochte grondposities. De reden daarvoor is dat de grondmarkt door de economische crisis al zo lang stil staat en gemeentes er eerder op hadden gespeculeerd veel geld te zullen verdienen aan de exploitatie van die gronden. Het is natuurlijk heel moeilijk om een bodem in de markt te signaleren, maar wie zou het verbazen wanneer over 10 jaar van nu zou blijken dat de bodem in de grondmarkt in 2014 bereikt was.

Wanneer u een grondaankoop overweegt besef dan wel dat het gaat om een midden- tot lange termijn belegging. Niet doen dus als u weet dat u uw investering binnen afzienbare tijd liquide moet maken. Verder kan het natuurlijk nooit kwaad om prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen. In de afgelopen 10 jaar hebben agrarische gronden overigens zelden een bestemmingswijziging ondergaan en heeft de grondmarkt nagenoeg stil gelegen. Hoewel de Overheid het stijgende woningtekort ver van te voren zag aankomen zijn er geen grootschalig projecten geïnitieerd. Begrotingstekort en Brussel hadden (te) lang prioriteit. Voor de komende 10 jaar ziet de grondmarkt er totaal anders uit.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.