youtube

De grondmarkt

De grondmarkt was voorheen uitsluitend het speelveld van projectontwikkelaars en gemeenten. In 1977 sneuvelde zelfs een kabinet over het grondbeleid toen men de projectontwikkelaars buitenspel wilde zetten. Sinds een jaar of tien heeft de particuliere belegger de grondmarkt ontdekt.Ondanks vele waarschuwingen vanuit de media betalen belegger structureel te veel aan aanbieders. Hoe dichter grond tegen een agrarische waarde kan worden ingekocht, hoe minder riskant de belegging is.

De grondmarkt is wellicht de meest transparante markt omdat iedere transactie via de notaris loopt en wordt bijgehouden door het Kadaster. Waar anders kan men eenvoudig inzien wat de verkoper zelf heeft betaald voor hetgeen hij aanbiedt?

Wanneer u een grondaankoop overweegt besef dan wel dat het gaat om een midden- tot lange termijn belegging. Niet doen dus als u weet dat u uw investering binnen afzienbare tijd liquide moet maken. Verder kan het natuurlijk nooit kwaad om prijzen van aanbieders naast elkaar te leggen. Wij hebben grondaanbieders gezien die het dubbele durven vragen voor vergelijkbare grond als welke door ons wordt aangeboden.

In de afgelopen 10 jaar hebben door grondaanbieders verkochte agrarische gronden overigens zelden een bestemmingswijziging ondergaan en heeft de grondmarkt nagenoeg stil gelegen. Hoewel de Overheid het stijgende woningtekort ver van te voren zag aankomen (CBS, CPB, E.I.B) zijn er geen grootschalig projecten geïnitieerd. Begrotingstekort en Brussel hadden (te) lang prioriteit. Voor de komende 10 jaar zal de grondmarkt noodgedwongen flink in beweging zijn.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.