youtube

De gemeenten

Enorme verliezen voor Gemeenten

Voor de bouw- en krediet crisis waren gemeenten gewend dat er met grondtransacties veel geld te verdienen viel. Veel gemeentes werden zo voor een groot deel van hun begroting afhankelijk van winsten uit grondspeculatie. Met de afname van de vraag naar voornamelijk projectmatig gebouwde woningen ging het bij een flink aantal gemeenten mis. Er ontstonden tekorten op de balansen terwijl er vaak was geïnvesteerd met geleend geld. Steeds meer stemmen gingen op dat een gemeente niets te zoeken heeft op de grondmarkt en louter faciliterend zou moeten optreden. Iedere gemeente heeft bovendien genoeg handvatten in handen om de regie te behouden bij de invulling van ruimtelijke ordening vraagstukken.

Reactie gemeenten

Alle door ons geselecteerde percelen worden altijd getoetst door een onafhankelijke planoloog. Van een gemeente kan namelijk jammer genoeg zelden of nooit een realistische visie worden gevraagd m.b.t. de kansen op een ontwikkelingspotentie van een bepaalde (agrarische) locatie. Een gemeente heeft er namelijk geen enkel belang bij om derden deelgenoot te maken van een toekomstperspectief ten aanzien van gronden binnen de gemeente waarvan de gemeente niet de eigenaar is. Een gemeente is eerder een belanghebbende om te zorgen dat potentieel interessante gronden niet in handen vallen van private investeerders of ontwikkelaars.

Stellige uitspraken over (on)mogelijke toekomstige bestemmingswijzigingen door gemeenteambtenaren of gemeentepolitici moeten nooit zonder meer worden aangenomen, maar zullen moeten worden afgewogen tegen recente ontwikkelingen en potentiële behoefte op termijn al dan niet onder een ander College van B & W. In een paar jaar kan er immers veel gebeuren op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Gronden die volgens eerdere plannen en visies ‘minder’ of ‘niet’ geschikt leken voor uitbreidingen, blijken na een aantal jaren ineens prima uitbreidingslocaties te zijn geworden en andersom. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Veel gemeenten reageren als door een wesp gestoken als men verneemt dat er binnen de gemeente verkavelde grondposities aan particuliere beleggers wordt aangeboden.
Er volgt een welhaast standaard te noemen procedure van waarschuwen dat de gemeente absoluut geen plannen heeft voor een bestemmingswijziging van de bewuste grond. Een andere veel gehoorde benadering is dat men de betaalde prijs vergelijkt met goedkope niet strategisch gelegen agrarische grond die al gauw de helft of minder kost. Vaak neemt de lokale media een persbericht van de gemeente direct en klakkeloos over, meestal niet zonder nog wat olie op het vuur te gooien.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.