youtube

Collectief

In plaats van één of meerdere kavels grond te kopen bieden wij u tevens de mogelijkheid om een deel (percentage) van een grondportefeuille te kopen.

De kenmerken van collectief beleggen in gronden:

  • risicospreiding; met een belang in meerdere grondposities neemt de kans toe dat op enig moment geprofiteerd kan worden van een hoogwaardige bestemming.
  • de verwervingskosten zijn minder omdat er geen kadastrale verkaveling hoeft plaats te vinden.
  • het is minder bewerkelijk doordat er schaalvoordelen optreden, die de kosten drukken en de beheersbaarheid van een project vereenvoudigen.
  • de belegger heeft er geen omkijken naar: het onderhoud wordt kosteloos verricht door een pachter.
  • 2 maal per jaar een nieuwsbrief over grondbeleggingen in het algemeen en de grondportefeuille in het bijzonder.
  • de zekerheid van notarieel verzorgd eigendom van de grond; koper ontvangt van de notaris een eigendomsbewijs van zijn onverdeeld eigendom.
  • geen jaarlijkse (doorlopende) lasten; de kosten waterschap worden uit de opbrengst pacht betaald en wat overblijft na kosten wordt uitgekeerd.

* Minimale deelname € 100.000,-

 

Download grondportefeuille

Grondportefeuille I
Grondportefeuille I »
Grondportefeuille II
Grondportefeuille II »