youtube

Beleggen in Nederlandse grond

Beleggen in Nederlandse grond is eenvoudig en tastbaar. Bij beleggen ben je vaak afhankelijk van de verrichtingen van derden. Bij beleggen in grond is het de markt die dicteert. Grond kan niet failliet gaan en vormt historisch bezien een uitstekende bescherming. Zal 2014 een bodem laten zien in de grondmarkt? Feit is wel dat het woningtekort langzaam maar zeker oploopt. Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) ziet 2014 als een overgangsjaar en voorspelt vanaf 2015 een sterke groei voor de woningmarkt.

Bij M2 Beleggen kunt u beleggen in Nederlandse grond. Het concept is eenvoudig; M2 Beleggen biedt de lange termijn belegger en speculant de mogelijkheid om geografisch gespreide – en strategisch gelegen grondposities te verwerven. U wordt dus volledig eigenaar van een stuk grond. Deze gronden hebben allen een agrarische bestemming en zijn tegen agrarische plusprijzen aan te kopen.

Het voordeel van beleggen in Nederlandse grond ten opzichte van grond in het buitenland, is dat wanneer u grond koopt in het buitenland, u vaak niet goed de regels van het land kent en niet even langs uw perceel kan rijden. Om op agrarische grond te mogen bouwen is eerst een bouwbestemming ‘bouwgrond’ nodig. Indien agrarische grond een bouwbestemming krijgt (u heeft dit ongetwijfeld ook in uw eigen omgeving meegemaakt), is er in de regel sprake van een (zeer) aanzienlijke waardetoename van de grond. Geen van de agrarische gronden welke in de afgelopen 10 jaar werden verkocht hebben overigens een bestemmingswijziging ondergaan. Dat geeft wel aan dat grondinvesteringen alleen zinvol zijn met een lange beleggingshorizon. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker de investering kan blijken te zijn.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

« Terug naar vorige pagina