youtube

Beleggen in Nederlandse grond

Beleggen in Nederlandse grond is eenvoudig en tastbaar. Bij beleggen ben je vaak afhankelijk van de verrichtingen van derden. Bij beleggen in grond is het de markt die dicteert. Grond kan niet failliet gaan en vormt historisch bezien een uitstekende bescherming.

Bij M2 Beleggen kunt u vanaf € 100.000 beleggen in Nederlandse grond. Het concept is eenvoudig; M2 Beleggen biedt de lange termijn belegger de mogelijkheid om geografisch gespreide – en strategisch gelegen grondposities te verwerven. U wordt dus volledig eigenaar van een stuk grond. Deze gronden hebben allen een agrarische bestemming en zijn tegen agrarische plusprijzen aan te kopen.

Indien agrarische grond een bouwbestemming krijgt (u heeft dit ongetwijfeld wel eens in uw eigen omgeving meegemaakt), is er in de regel sprake van een (zeer) aanzienlijke waardetoename van de grond. Van de agrarische gronden welke in de afgelopen 10 jaar door aanbieders werden verkocht hebben overigens slechts enkele een bestemmingswijziging ondergaan. Dat geeft wel aan dat grondinvesteringen alleen zinvol zijn met een lange beleggingshorizon. Hoe dichter gronden kunnen worden aangekocht tegen een agrarische waarde, des te aantrekkelijker en minder risicovol de investering kan blijken te zijn.

Wilt u meer weten? Klik hier om een brochure aan te vragen.

« Terug naar vorige pagina