youtube

Belangen spreiding

Met beleggen in grond kunt u de risico’s van (een deel van) uw beleggingsportefeuille spreiden over ruimte en tijd. Een geografische spreiding van uw grondposities is aan te raden, aangezien u op die manier meer kans heeft dat één van uw gronden in aanmerking komt voor een hoogwaardige bestemming.

Een ander voordeel van het beleggen in grond uit zich in het feit dat grond een tastbaar product is. Het kan niet ‘failliet’ en het is niet gevoelig voor koers schommelingen. In het geval van een bestemmingswijziging ondergaat grond in de regel een substantiële waardetoename. Met de door de CBS geprognosticeerde bevolkingsgroei in gedachte is het makkelijk voorstelbaar dat meer agrarische gronden in de toekomst zullen moeten worden aangewend om te voorzien in de behoefte naar woningen, industrieterreinen en recreatieruimten.

Doe er uw voordeel mee en lees verder in onze brochure. Klik hier»