youtube

Bekijk het aanbod

Bekijk hieronder een deel van de beschikbare grondposities. Bent u meer geïnteresseerd in een samengestelde grondportefeuille? Klik dan hier voor meer informatie.


Alle proposities van M2 Beleggen weergeven op een grotere kaart

Avereerst – VERKOCHT

De propositie is, binnen gemeente Hardenberg, gelegen in het zuidoosten van Dedemsvaart. De propositie wordt ontsloten door de straat Samenwijk welke direct aansluit op de Moerheimstraat. Langs de Samenwijk liggen grote woningen op ruime kavels omringd door groen. In het westen grenst de propositie aan de Samenwijk, in het oosten aan bedrijventerrein de Rollepaal. De lees meer

Beesel

De propositie is gelegen aan de Rayerveldweg. Circa 1 kilometer van de Rijksweg N271 en de A73 Nijmegen-Venlo-Roermond. De propositie is gelegen in een groot open agrarisch gebied. Dit gebied staat bekend als ’t Haselt. De propositie is opgenomen in bestemmingsplan buitengebied waarin zij de bestemming ‘agrarisch gebied met landschappelijke waarden’ heeft. Anno 2012 wordt lees meer

Blaricum

De propositie heeft een unieke ligging in een van de laatste open groene gebieden van de gemeente Blaricum, de Oostermeent. De Oostermeent is een open agrarisch gebied met natuurwaarden. Het is deels aangekocht door Staatsbosbeheer met als doel natuurontwikkeling langs de oostelijke waterzijde van het gebied. De propositie betreft een perceel grasland met een grootte lees meer

Borger 1

De propositie is gelegen ten westen van de kern van Borger. De propositie wordt ontsloten door de N374 ten noorden. De N374 kruist de N34 die van groot regionaal belang is. Het westen van Borger is al enige jaren in ontwikkeling. Woonwijk Daalkampen 1 is al eerder gerealiseerd. In 2007 is begonnen met de ont- lees meer

Borger 2

Borger is een plaats gelegen in de provincie Drenthe. Borger maakt deel uit van de gemeente Borger-Odoorn. Deze gemeente telt ruim 26.000 inwoners verdeeld over 25 kernen waarvan Borger met ruim 4800 inwoners de op één na grootste is. Het westen van Borger is al enige jaren in ontwikkeling. Woonwijk Daalkampen 1 is al eerder lees meer

Budel (in Budel-Dorplein)

De propositie is gelegen aan de Hooftweg, Hoofdstraat en Rector van Nestestraat te Budel. Ten oosten van de Rector van Nestestraat staat een tweetal vrijstaande woningen. Direct aangrenzende gronden bestaan overwegend uit bos. De propositie is gelegen ten zuidoosten van de nieuwbouwwoningen en ten zuiden van gemeenschapshuis de Schakel. De locatie lijkt geschikt te liggen lees meer

Emmen

De propositie is gelegen in het noordwesten van Emmen, nabij de bebouwde kern. De propositie wordt ontsloten door de Sluisvierweg. Ten noorden liggen sportvelden en een recreatiekamp. Ten oosten ligt de Odoomerweg met aan de andere zijde van deze weg voornamelijk woningen. Verder is de propositie omringd door open agrarisch gebied en een strook bos. lees meer

Grave

De propositie is gelegen ten oosten van de woningen gelegen aan de Burgemeester Raymakerslaan. Het is een groene locatie met perspectief die geschikt lijkt voor toekomstige uitbreidingen. Met name landelijk wonen lijkt goed te passen. De propositie heeft een totale grootte van 14.434 m² en is beschikbaar in kavels vanaf 500 m².   Perspectief propositie lees meer

Hoogkerk (in Groningen)

De propositie is gelegen nabij de landelijke kern Dorkwerd en sluit direct aan op de recent gerealiseerde uitbreidingen van de Groningse nieuwbouwwijk Reitdiep. Voor 1969 maakte de propositie deel uit van gemeente Hoogkerk. Hoogkerk is na een gemeentelijke herindeling bij gemeente Groningen gevoegd. Hoogkerk is nu een dorp dat deel uitmaakt van gemeente Groningen. Het lees meer

Leek

Leek is een gemeente in de provincie Groningen op de grens met de provincie Drenthe. De propositie is onlangs in het Bestemmingsplan Buitengebied 2009 opgenomen met een agrarische bestemming. Het ligt voor de hand dat de bestemming agrarisch blijft tot dat er ontwikkelingen plaats gaan vinden in de nabije toekomst. De propositie heeft een grootte lees meer

Oosterzee (in Oosterzee-Buren)

De propositie is gelegen ten westen van de bebouwde kern van Oosterzee-Buren. Verder is de propositie gelegen in een groene, afwisselende omgeving. De propositie lijkt geschikt om bijvoorbeeld het concept ‘landelijk wonen’ te realiseren en bestaat uit 2 percelen met een gezamenlijke grootte van 51.210 m².   Perspectief propositie De propositie heeft een strategische ligging lees meer

Sprundel – VERKOCHT

De Gemeente Rucphen is gelegen in West-Brabant, tussen de steden Roosendaal en Etten-Leur. De gemeente telt 22.300 inwoners, verdeeld over een vijftal woonkernen: – Rucphen – Sint Willebrord – Sprundel – Schijf – Zegge De Gemeente is goed bereikbaar door middel van de direct aangrenzende rijksweg A58. De Gemeente Rucphen telt een groot aantal vrijstaande lees meer

Steenwijk (in Steenwijkerwold)

Propositie Steenwijkerwold is gelegen aan de straat de Beek. Aangrenzende gronden zijn overwegend agrarisch. In de zuidoosthoek grenst het perceel aan een woonwijk. De locatie lijkt geschikt te liggen om toekomstige uitbreidingen te realiseren. De propositie heeft een grootte van 27.504 m², beschikbaar in kavels vanaf 1.000 m².   Perspectief propositie Het gebied rond de lees meer

Varsseveld

De propositie ligt ten zuiden van de kern van Varsseveld. In het noordwesten grenst het aan sportvelden en in het zuidwesten aan een terrein met een natuur bestemming. Verder wordt het omringd door kavels bestaand uit grasland en natuur en een aantal woningen en agrarische bebouwing. De propositie wordt ontsloten door een zijweg van de lees meer

Vlagtwedde (in Bourtange)

De propositie is gelegen ten noorden van de kern van Bourtange. Bourtange is de vijfde kern van gemeente Vlagtwedde. De propositie wordt in het noordwesten ontsloten door de Bakovensweg en in het noordoosten door de Piketlaan. Rondom de propositie liggen veel ruime woningen op ruime percelen met uitzicht op het open aangrenzende landschap. Verder grenst lees meer