youtube

waarom hoog gelegen gronden? (1)

Algemene Rekenkamer:
De gemiddelde temperatuur op aarde neemt toe. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, het smelten van gletsjers, hogere (maar soms ook juist lagere) waterstanden in de rivieren en extremer weer. De veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor mensen, planten en dieren.
Wij hebben onderzoek gedaan naar het Nederlandse ‘klimaatadaptatiebeleid’, oftewel naar de maatregelen die worden getroffen om ons land aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en zodoende minder kwetsbaar te maken. http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2012/11/Aanpassing_aan_klimaatverandering_strategie_en_beleid