youtube

Krappe ruimtelijkeordeningsbeleid reden voor prijsstijgingen

Met het verschijnen van het rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen is duidelijk geworden dat het krappe ruimtelijke ordeningsbeleid van de overheid in het verleden, de reden is geweest voor de enorme prijsstijgingen op de woningmarkt in de afgelopen 20 jaar. Hoewel het woningtekort binnen enkele jaren zal oplopen naar 300.000 wordt daar nog altijd niet afdoende op geanticipeerd door de Overheid. Het is goed voor te stellen dat er over enkele jaren met veel onbegrip en frustratie zal worden geklaagd over een schaarste welke zo veel mensen zagen aankomen.

Met het oog op de grootschalige opgave voor de toekomst, beveelt de commissie aan dat het Rijk en lagere overheden zorgen voor ruim voldoende bouwlocaties. Bij voorkeur moet het gaan om kleinschaliger locaties dan ten tijde van het Vinex-beleid het geval was.
Er moet meer en beter gebouwd worden naar de reƫle lokale behoefte.

Voor het volledige rapport:

http://www.tweedekamer.nl/images/Eindrapport_Huizenprijzen_118-232778.pdf