youtube

Baanverlenging Groningen Airport Eelde biedt kansen

Groningen Airport Eelde is ervan overtuigd een bijdrage te zullen gaan leveren aan de economische ontwikkeling van Noord Nederland. Na de positieve uitspraak in februari 2012 zal de baan nog voor het zomerseizoen 2013 worden verlengd.

Na de baanverlenging nemen de groeikansen voor de luchthaven toe. Niet alleen wat betreft het vliegverkeer, maar ook de kansen voor vastgoedontwikkeling en van andere zogenoemde “non-aviation” activiteiten. Met betrekking tot voorgenomen ontwikkelingen op het luchthaventerrein, maar zeker ook in de directe omgeving van de luchthaven is een ontwikkelingsplan in nauwe samenspraak met gebruikers, gemeente en provincie in voorbereiding. Dit plan zal worden vertaald in een bestemmingsplan.

Nieuw zijn de plannen om de luchtvaartactiviteiten een voorname plek te geven in de speerpunt-ambities van Noord-Nederland. Ontwikkeling van een sterke cluster van bedrijven en instellingen die een relatie hebben met energie is een van die speerpunten van het Noorden. Daarom is in 2011 een begin gemaakt met een haalbaarheidsstudie naar een Energy Business Park, waar huisvesting kan worden geboden aan internationaal georiënteerde  energie gerelateerde bedrijvigheid in de directe nabijheid van de luchthaven.

Neem contact op met ons voor grondposities te Eelde

Bron: Groningen Airport Eelde

« Terug naar overzicht